the taste

(Source: nbga, via kasiasoltys)

Anonymous asked: Wiesz co ubierasx na rozpoczecie?

nie wiem.